Dowiedz się więcej jakie korzyści wynikają z korzystania z mso

Sprawne zamawianie opon wraz z usługą wymiany. Dzięki nam zaoszczędzisz nie tylko pieniądze ale i czas który musiałbyś poświęcić na stanie w kolejkach czekając na wymianę opon.

Usługi dodatkowe

Jeśli wymieniając opony lub koła, chcesz przechować poprzedni komplet w naszej Przechowalni, wystarczy, że wybierzesz tą opcję w formularzu zamówienia. Nasz Wulkanizator będzie miał ze sobą kartę zdania opon/kół, którą wypełnicie wspólnie podczas ich przekazywania.

  • Przechowalnia opon na sezon z konserwacją: 49,99 zł
  • Przechowalnia kół na sezon z konserwacją: 79,99 zł

 

Opony zachowują swoje parametry i pełną sprawność przez wiele lat, jeśli są przechowywane w odpowiednich warunkach:
  • z dala od światła słonecznego;
  • przy zachowaniu odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza;
  • zabezpieczone przed działaniem ozonu, substancji żrących oraz ropopochodnych;
  • opony na felgach powinny być napompowane do nominalnego ciśnienia (takiego jak w trakcie ich eksploatacji);
  • ułożone we właściwy sposób.

Teren, na którym znajduje się Przechowalnia jest monitorowany oraz chroniony przez całą dobę. Opony/koła są przechowywane w ubezpieczonych i chronionych przed pożarem pomieszczeniach magazynowych.

Opony/koła przekazane do przechowania muszą być czyste, pozbawione zanieczyszczeń, uniemożliwiających ocenę ich stanu.

Po stosownym oznakowaniu opon/kół i wypełnieniu karty ich zdania, opony są przewożone do Przechowalni MSO, gdzie po konserwacji (myjka ciśnieniowa, suszenie, kosmetyki), zostaną we właściwy sposób zmagazynowane. Dzięki temu, Twoje opony/koła będą odpowiednio przygotowane na kolejny sezon.

Umowa przechowania zostaje zawarta na okres 6 miesięcy od dnia przyjęcia na przechowanie. W związku ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi MSO przewiduje 30-dniowy okres przejściowy, za który nie będzie pobierana dodatkowa opłata.

W przypadku zlecenia usługi wymiany opon/kół na te przechowywane przez MSO, transport tych opon/kół do Klienta jest bezpłatny i wchodzi w zakres zamówionej usługi. W pozostałych przypadkach, jesteś zobowiązany odebrać przechowywane opony/koła na swój koszt z naszej Przechowalni.

Masz prawo w każdym czasie odebrać przedmiot przechowania, jednak nie przysługuje Ci zwrot opłaconego wcześniej wynagrodzenia za przechowanie.

Zwrot opon/kół następuje po zgłoszeniu takiego żądania przez Klienta na podstawie karty zdania i dowodu tożsamości. W przypadku utraty karty zdania, zwrot następuje na podstawie dowodu tożsamości, jeżeli pozwoli on zweryfikować tożsamość osoby dokonującej odbioru opon/kół.

W przypadku nieodebrania przez Klienta opon/kół w terminie do 30 dni od daty upływu okresu na jaki zostały one oddane na przechowanie, za każde następne rozpoczęte 7 dni przechowywania opon/kół naliczana będzie opłata w wysokości 10,00 zł.

Jeżeli posiadasz więcej niż jeden samochód, mamy dla Ciebie specjalne oferty!

Dowiedz się więcej

Napisz do nas